Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Obrazy malowane piórem, czyli Narodowe Czytanie “Nad Niemnem”

Data publikacji: 04/09/2023

To już dwunasty raz, kiedy wszyscy obywatele naszego kraju w pierwszych dniach września będą brać udział w Narodowym Czytaniu – wydarzeniu zainicjowanym w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Lekturą 2023 roku została pozytywistyczna powieść Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”, którą publikowano w odcinkach na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1887-1888.
Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Prezydent Andrzej Duda zachęcał Polaków oraz wszystkich entuzjastów rodzimej literatury:
„Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności”.

Mszczonowska biblioteka oraz jej czytelnicy wspólnie przeczytali fragmenty Orzeszkowej w piątek 1 września w Amfiteatrze parku im. Jana Pawła II. W roli lektorów mogliśmy posłuchać włodarzy naszej gminy Józefa Grzegorza Kurka oraz Halinę Wawruch, naszych zaprzyjaźnionych z gminą radnych miejskich, przedstawicieli Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Centrum Informacji, uczniów i nauczycieli z mszczonowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz chętnych mieszkańców miasta i gminy, którzy chcieli, aby fragmenty „Nad Niemnem” wybrzmiały na scenie.

Ale nie sposób nie wspomnieć o koncercie Sławomira Zygmunta, który wspaniale zaprezentował utwory liryczne na podstawie poezji Juliana Tuwima, Stanisława Jerzego Leca czy Bolesława Leśmiana.

grupie Kolor z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury należą się wielkie brawa za wkład plastyczny w to wydarzenie – malarki zaprezentowały swoje własne interpretacje malowniczych fragmentów powieści, dotyczących piękna przyrody. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać z widowni pejzaże przedstawiające dorzecze rzeki Niemen, która zaskarbiła sobie szczególne miejsce w historyczno-kulturowej świadomości Polaków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania. Do zobaczenia za rok!

 

Czytali z nami:

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Zastępca Burmistrza Halina Wawruch

Radni Miejscy: Barbara Gryglewska, Marek Zientek, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski

Radna Powiatowa: Anna Bednarek

Dyrektor Gminnego Centrum Informacji Beata Sznajder

Dagmara Bednarek Gminne Centrum Informacji

Justyna Napierała Mszczonowski Ośrodek Kultury

Członkinie Grupy Kolor działającej przy MOK: Magdalena Woś, Anna Bednarek, Nina Radkiewicz, Jagoda Barbulant

Członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece: Zofia Trzcińska, Danuta Stefańska, Krystyna Dropińska, Anna Bechcicka

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie: Dominika Jezierska, Klaudia Buczyńska, Emilia Słotwińska – przygotowane przez Panią Krystynę Iżycką

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie: Krystyna Wójcik, Aneta Dropińska, Emilia Mirocha

A także mieszkańcy naszego miasta: Katarzyna Polaszek, Agnieszka Kubiak, Błażej Kubiak

 

Oprawa muzyczna: Sławomir Zygmunt

Obrazy namalowały członkinie Grupy Kolor: Agnieszka Mentek, Nina Radkiewicz, Krystyna Penczonek, Anna Orłowska, Katarzyna Bechcicka, Ewa Mrówczyńska, Magdalena Woś, Anna Bednarek, Danuta Mazur – pod kierunkiem Anny Lipińskiej – Broda

Nagłośnienie: Mszczonowski Ośrodek Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl