Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Historia bliblioteki

,,Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z dnia 17.04.1946 r. nakładał na państwo obowiązek zakładania i utrzymywania bibliotek. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej numer 1, Miejska Biblioteka Publiczna we Mszczonowie datuje się na 1950 r. jest to 500 pozycji książek wydanych w latach 1948/1949. Od 1966 r. siedzibą Biblioteki jest budynek przy ulicy Kościuszki 1, budynek Państwa Maklakiewiczów. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie. Od 1 lutego 1969 r. w pomieszczeniu przy ulicy Kościuszki rozpoczyna pracę Pani Izabela Olborska w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Księgozbiór wynosił 4012 woluminów. Od 1970 r. połączono Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie z Gromadzką Biblioteką Publiczną pod szyldem Miejska i Gromadzka Biblioteka Publiczna w Mszczonowie z siedzibą w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w Mszczonowie przy ulicy Grójeckiej 45.

Połączono także księgozbiór bibliotek który wynosił 10008 woluminów i personel- Pani Aleksandra Wilanowska. W 1973 r. po reformie administracyjnej kraju powstała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mszczonów z siedzibą w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mszczonowie ul. Kościuszki 3. W l. 1973-1991 Biblioteka funkcjonuje pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mszczonów, księgozbiór jest wzbogacany, nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grodzisku Mazowieckim. W 1982 r. Biblioteka otrzymuje nowy, przestronny lokal w budynku przy ul. Pl. Piłsudskiego po reformie administracyjnej Kraju w 1975 r. i powstaniu 49 województw m. Mszczonów znalazło się w woj. skierniewickim i nadzór nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Skierniewicach. W 1988 r. Biblioteka otrzymuje nowy etat, załoga Biblioteki wzrasta do 3 etatów, rozpoczyna pracę Pani Jolanta Matusiak. W 1989 r. następuje przeprowadzka do nowego lokalu w rozbudowanym obiekcie: Biblioteka posiada wypożyczalnię ogólną, czytelnię i wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór Biblioteki wynosił 13016 woluminów. Biblioteka posiada Filię Biblioteczną z siedzibą w Osuchowie i Filię Biblioteczną w Piekarach. Z dniem 1.01.1992 r. decyzją Rady Miasta i Gminy w Mszczonowie zlikwidowano Filię Biblioteczną w Piekarach, księgozbiór przekazano Filii Osuchów i Bibliotece w Mszczonowie. Od 1992 r. Biblioteka występuje pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie. Księgozbiór wynosił w 1996 r. 14255 woluminów, sukcesywnie wzrasta. W 1999 r. po następnej reformie administracyjnej Kraju i utworzeniu 16 województw Biblioteka funkcjonuje w województwie mazowieckim, nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. W dniu 1 września 2001 r. otwarto nowy budynek nowego gimnazjum w Mszczonowie przy ul. Szkolnej 3, jedno ze skrzydeł budynku na parterze przeznaczono dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która przeprowadziła się do nowych, przestronnych pomieszczeń. W styczniu 2002r. powierzchnia nowego lokalu wynosi 226 m2, księgozbiór 16642 woluminów. Rozpoczęto prace nad komputeryzacją zbiorów bibliotecznych w 2003 r. otrzymano nieodpłatnie z Biblioteki Narodowej program biblioteczny MAK. W 2005 r. uruchomiono czytelnię internetową ,,Ikonka”. Otrzymano nieodpłatnie 3 komputery z oprogramowaniem do dyspozycji czytelników z nieodpłatnym dostępem do internetu. Pod 2004 r. co roku Biblioteka otrzymuje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową na program ,,Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. W 2004 r. księgozbiór wynosi 17064 woluminów. W 2006 r. biblioteka wpisana do rejestru instytucji kultury. W 2006 r. Biblioteka posiada własną księgowość na 1/4 etatu – jako główna księgowa zatrudniona została Pani mgr inż. Maria Jankowska. W 2008 r. do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie dodano ,,Biblioteka prowadzi Izbę Pamięci, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami. Uroczyście otwarto Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 3 maja 2010 r. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14.04.2011 r. skreślono punkt dotyczący ,,Biblioteka prowadzi Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej”. Pani Izabela Makulska pełniła funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej do 31.03.2013 r.

Od kwietnia 2013 r. funkcję dyrektora pełnił Łukasz Krzysztof Załęski. Swoją funkcję pełnił do 31.07.2015 r. W ciągu tych ponad dwóch lat dokonało się wiele zmian. Zakończony został proces komputeryzacji biblioteki. Rozpoczęto tworzenie kolekcji multimedialnej – zarówno audiobooków, jak i filmów. Biblioteka znalazła się w gronie placówek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu projektowi udało się pozyskać nowy sprzęt komputerowy do biblioteki w Mszczonowie i Osuchowie. Jednym z elementów udziału w projekcie było opracowanie “Planu rozwoju biblioteki”. Dzięki udziałowi w szkoleniach zespołu bibliotekarzy, konsultacjom z lokalnym środowiskiem została opracowana misja biblioteki.

“Misją jest promowanie biblioteki jako nowoczesnego środka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej dla wszystkich grup wiekowych. Rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych. Biblioteka jest ważnym miejscem dla każdego mieszkańca.”

Dodatkowo wdrożono nowy system oznakowania biblioteki na który biblioteka pozyskała środki w ramach projektu “Kierunek: biblioteka”. Z dotacji ze środków Instytutu Książki udało się zakupić nowe komputery dla potrzeb bibliotekarzy. Dzięki tym środkom i sprzętowi otrzymanemu z PRB mszczonowska książnica posiada najnowocześniejszą bazę komputerową z bibliotek terenu powiatu żyrardowskiego.

W tym czasie rozpoczęto też prace związane z poprawą warunków w filii w Osuchowie. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim i przychylności Burmistrza Józefa Kurka biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenia dzięki czemu powierzchnia tej placówki zwiększyła się do 89 m kwadr. Dodatkowo wykonane zostały prace remontowe – wymieniono okna, zburzono ściany dzielące pomieszczenia między dwoma lokalami, poprawiono estetykę pomieszczeń, częściowo wymieniono regały na nowe.

Udało się też rozszerzyć bieżąco działalność obydwóch placówek. W bibliotece pojawiło się więcej autorów książek zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Oferta dla mieszkańców rozszerzyła się o zajęcia dla młodych czytelników we współpracy z duetem animacyjnym “Małpie Figle”. Z kolei użytkownicy z klas gimnazjalnych mieli okazję uczestniczenia spotkań młodymi profesjonalistami, trenerami rozwoju personalnego.

Od lipca 2015 roku funkcję dyrektora pełni Anna Czarnecka. Księgozbiór biblioteki oraz filii w Osuchowie jest ciągle wzbogacany o kolejne pozycje książkowe, filmy i audiobooki. Obie placówki często organizują spotkania dla dzieci i młodzieży, w tym lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i zajęcia plastyczno-literackie. W każdy wtorek mszczonowska biblioteka organizuje “Czytanie na dywanie”, a pierwsza środa miesiąca to spotkania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Dla dorosłych organizowane są cykliczne zajęcia – “Spotkania z pasjami”.

W 2016 roku Biblioteka uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na modernizację filii w Osuchowie. W sierpniu 2016 r. rozpoczęto remont generalny filii w Osuchowie. Zmiany, jakich dokonano w lokalu to: wyburzenie ścian, stworzenie nowego wejścia do lokalu przez główne wejście do budynku, przebudowa łazienki, malowanie ścian i renowacja podłóg. Osuchowska placówka zyskała nie tylko nowe wnętrze. Z pozyskanych na inwestycję środków zakupiono nowe meble: regały, stoły, ladę biblioteczną, biurka komputerowe. Zakupiono również sprzęt komputerowy, telewizor, konsolę gier XBOX ONE, rzutnik, projektor i sprzęt audio. Uroczyste otwarcie odbyło się 25 listopada 2016 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl