Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Historia bliblioteki

 1. 04.1946 r. – „Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” – nakładał na państwo obowiązek zakładania i utrzymywania bibliotek.
 2. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej numer 1, Miejska Biblioteka Publiczna we Mszczonowie. 500 pozycji książek wydanych w latach 1948/1949.
 3. 1966 r. – siedziba Biblioteki znajduje się przy ulicy Kościuszki 1, w budynku Państwa Maklakiewiczów. Zajmuje jedno pomieszczenie.
 4. 1 lutego 1969 r. – w pomieszczeniu przy ulicy Kościuszki rozpoczyna pracę Pani Izabela Makulska (zd. Olborska). Pełniła funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej do 31.03.2013 r. Księgozbiór wynosił wtedy 4012 woluminów.
 5. 1970 r. – połączono Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie z Gromadzką Biblioteką Publiczną pod szyldem Miejska i Gromadzka Biblioteka Publiczna w Mszczonowie. Siedzibą połączonych bibliotek był budynek Gromadzkiej Rady Narodowej w Mszczonowie przy ulicy Grójeckiej 45. Połączono także księgozbiór bibliotek, który wynosił 10008 woluminów. W wyniku połączenia do obsady dołączyła Aleksandra Karolak (zd. Wilanowska).
 6. 1973 r. – po reformie administracyjnej kraju powstała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mszczonów z siedzibą w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mszczonowie ul. Kościuszki 3. Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grodzisku Mazowieckim.
 7. 1982 r. – Biblioteka otrzymuje nowy, przestronny lokal w budynku przy ul. Pl. Piłsudskiego. Po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. i powstaniu 49 województw miasto Mszczonów znalazło się w woj. skierniewickim i nadzór nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Skierniewicach.
 8. 1988 r. – Biblioteka otrzymuje nowy etat, załoga Biblioteki wzrasta do 3 etatów, rozpoczyna pracę Pani Jolanta Matusiak.
 9. 1989 r. – następuje przeprowadzka do nowego lokalu w rozbudowanym obiekcie. Biblioteka posiada teraz wypożyczalnię ogólną, czytelnię i wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór Biblioteki wynosi 13016 woluminów. Biblioteka posiada Filię Biblioteczną z siedzibą w Osuchowie i Filię Biblioteczną w Piekarach.
 10. 1992 r. – Biblioteka występuje pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie. Decyzją Rady Miasta i Gminy w Mszczonowie zlikwidowano Filię Biblioteczną w Piekarach, księgozbiór przekazano Filii Osuchów i Bibliotece w Mszczonowie.
 11. 1999 r. – . po kolejnej reformie administracyjnej kraju i utworzeniu 16 województw Biblioteka funkcjonuje w województwie mazowieckim, a nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
 12. Wrzesień 2001 r. – otwarto nowy budynek nowego gimnazjum w Mszczonowie przy ul. Szkolnej 3, jedno ze skrzydeł budynku na parterze przeznaczono dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która przeprowadza się do nowych, przestronnych pomieszczeń.
 13. Styczeń 2002 r. – powierzchnia nowego lokalu wynosi 226 m2, księgozbiór 16642 woluminów.
 14. 2003 r. – Rozpoczęto prace nad komputeryzacją zbiorów bibliotecznych. Biblioteka Narodowa podarowała placówce system biblioteczny MAK.
 15. 2004 r. – Biblioteka otrzymuje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową na program ,,Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. Księgozbiór wynosi 17064 woluminów.
 16. Uruchomiono czytelnię internetową ,,Ikonka”. Otrzymano nieodpłatnie 3 komputery z oprogramowaniem do dyspozycji czytelników z nieodpłatnym dostępem do Internetu.
 17. 2006 r. – biblioteka zostaje wpisana do Rejestru Instytucji Kultury. Od tego momentu biblioteka posiada własną księgowość. Na stanowisku głównej księgowej zatrudniona została Pani mgr inż. Maria Jankowska.
 18. 2008 r. – do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie dodano ,,Biblioteka prowadzi Izbę Pamięci, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami.”
 19. 3 maja 2010 r.- Uroczyste otwarcie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.
 20. 2011 r. – Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14.04.2011 r. skreślono punkt dotyczący ,,Biblioteka prowadzi Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej”.
 21. Kwiecień 2013 – funkcję dyrektora pełni Łukasz Krzysztof Załęski. Zakończony został proces komputeryzacji biblioteki. Rozpoczęto tworzenie kolekcji multimedialnej (audiobooków, filmów). Biblioteka znalazła się w gronie placówek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu projektowi udało się pozyskać nowy sprzęt komputerowy do biblioteki w Mszczonowie i Osuchowie. Jednym z elementów udziału w projekcie było opracowanie “Planu rozwoju biblioteki”. Dzięki udziałowi w szkoleniach zespołu bibliotekarzy, konsultacjom z lokalnym środowiskiem została opracowana misja biblioteki. Wdrożono nowy system oznakowania biblioteki. Z dotacji ze środków Instytutu Książki udało się zakupić nowe komputery dla potrzeb bibliotekarzy. Rozpoczęto prace związane z poprawą warunków w filii w Osuchowie. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim i przychylności Burmistrza Józefa Grzegorza Kurka biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenia, dzięki czemu powierzchnia tej placówki zwiększyła się do 89 m2. Wykonane zostały prace remontowe – wymieniono okna, zburzono ściany dzielące pomieszczenia między dwoma lokalami, poprawiono estetykę pomieszczeń, częściowo wymieniono regały (2014).
 22. Lipiec 2015 r. – funkcję dyrektora pełni Anna Czarnecka. Księgozbiór biblioteki oraz filii w Osuchowie jest ciągle wzbogacany o kolejne pozycje książkowe, filmy i audiobooki. Obie placówki często organizują spotkania dla dzieci i młodzieży, w tym lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i zajęcia plastyczno-literackie. Rozpoczyna funkcjonowanie Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki. Organizowane są cykliczne zajęcia dla seniorów pod nazwą „Spotkania z pasjami”.
 23. 2016 r. – uzyskanie dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na modernizację filii w Osuchowie. W sierpniu rozpoczęto remont generalny. Zmiany, jakich dokonano to: wyburzenie ścian, stworzenie nowego wejścia do lokalu poprzez główne wejście do budynku, przebudowa łazienki, malowanie ścian i renowacja podłóg. Z pozyskanych środków zakupiono nowe meble: regały, stoły, ladę biblioteczną, biurka komputerowe. Zakupiono również sprzęt komputerowy, telewizor, konsolę gier XBOX ONE, rzutnik, projektor i sprzęt audio. Uroczyste otwarcie odbyło się 25 listopada.
 24. 2017 r. – Do placówki zakupione zostają gry planszowe, puzzle, rozszerzamy ofertę o komiksy i mangi, a także konsolę XBOX.
 25. 2018 r. – działalność rozpoczyna Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Jest to jeden z największych klubów na Mazowszu.
 26. 2019 r.- udział w projekcie „Moja e-biblioteka liderem informatyzacji na Mazowszu” pozwala na rozszerzenie działalności biblioteki w sieci. Strona internetowa biblioteki zostaje zmodernizowana, zostaje wprowadzona nowa szata graficzna i interfejs przyjazny użytkownikom biblioteki. Katalog internetowy zyskuje nową funkcjonalność. Pozyskujemy także nowy sprzęt elektroniczny: komputery all-in-one, laptopy, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie. Pozyskujemy także dodatkową salę, w której tworzymy dział młodzieżowy. Znajdują się w nim książki, komiksy i mangi, planszówki, 8 stanowisk komputerowych oraz konsola, a także wygodne pufy.
 27. 2023 r. – na skutek awarii, część biblioteki ulega zalaniu. Przeprowadzony zostaje gruntowny remont pomieszczeń i osuszanie posadzek – wymienione są podłogi, malowane ściany, bibliotekarze zyskują też nowe pomieszczenie socjalne. Układ regałów bibliotecznych zostaje zmieniony.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl