Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Nasze usługi

KSIĄŻKA NA TELEFON

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta i gminy Mszczonów, proponuje nową usługę „Książka na telefon”.

Akcja skierowana jest do osób, które ze względu na stan zdrowia lub trudności w poruszaniu się nie mają możliwości bezpośredniego korzystania z biblioteki. Książki dostarczane będą w umówionym wcześniej terminie (każdy piątek w godzinach 9:00 – 16:00) bezpośrednio do Państwa domów.

Zajmować się tym będą bibliotekarze. Usługa jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z biblioteką:

Miejska Biblioteka Publiczna

Mszczonów ul. Szkolna 3:

Telefon: 46 857 13 46

E-mail : wypozyczalnia@biblioteka.mszczonow.pl

 

 

 

Szczegółowe zasady dostarczania książek do domu określa:

Regulamin usługi „Książka na telefon”

§ 1

Zbiory biblioteczne będą dostarczane do domu osobom chorym, niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie miasta i gminy Mszczonów.

§ 2

Dostarczaniem książek do domu będą zajmować się bibliotekarze. Dostawa książek przewidziana jest w każdy piątek w godzinach 9:00 – 16:00.

§ 3

W celu zachowania bezpieczeństwa osób korzystających z akcji, bibliotekarze zostaną zaopatrzeni w imienny dokument, wystawiony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, upoważniający daną osobę do dostarczania książek do domu.

§ 4

Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz:

  • zapozna czytelnika z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług MBP w Mszczonowie oraz

    z Regulaminem dostarczania książek do domu,

  • wypełni zobowiązanie* na podstawie dokumentu tożsamości, które czytelnik potwierdzi własnoręcznym podpisem.

*Przy kolejnym wypożyczeniu bibliotekarz przywiezie ze sobą kartę zobowiązań wygenerowaną z Systemu bibliotecznego Mak Plus i kartę elektroniczną czytelnika.

§ 5

O wszelkich zmianach dotyczących niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług MBP w Mszczonowie, zainteresowani czytelnicy zostaną osobiście powiadomieni przez bibliotekarza.

§ 6

Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 4 książki na okres 30 dni.

§ 7

Czytelnik otrzymujący książki do domu jest obowiązany do ich poszanowania.

§ 8

Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Mszczonów, 13.02.2017 r.

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

Anna Czarnecka

Osoby zainteresowane otrzymywaniem książek do domu prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, e-mailowy, lub przez upoważnione osoby trzecie.

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Zapraszamy do naszej filii w Osuchowie wszystkie osoby, które o komputerach wiedzą niewiele, a chciałyby przyswoić trochę nowinek technicznych. Zajęcia zostaną dostosowane indywidualnie do potrzeb czytelnika. W filii dostępne są 3 komputery przeznaczone dla użytkowników biblioteki, można również przyjść z własnym laptopem. Serdecznie zachęcamy!

Prosimy o kontakt z dyżurnym bibliotekarzem w naszej filii. 

Kontakt:

Filia w Osuchowie
ul. Piekarska 2
tel. (46) 816-66-54
e-mail: osuchow@biblioteka-mszczonow.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.