Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

O bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto i gmina Mszczonów. Zapewniamy obsługę biblioteczną mieszkańców nie tylko z terenu Mszczonowa, ale także wszystkim zainteresowanym użytkownikom z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Służymy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
  • Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
  • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych.
  • Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
  • Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.
  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl