Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Nasze zasoby

Księgozbiór biblioteczny jest ciągle aktualizowany i uzupełniany nowościami wydawniczymi. Pociąga to za sobą przeprowadzenie systematycznej selekcji zbiorów – wycofanie książek przestarzałych, zdezaktualizowanych, zniszczonych.

Z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie korzystają czytelnicy zarówno dorośli, jak i młodzież oraz dzieci z miasta i gminy Mszczonów.

Jednym z kryteriów zakupu są zamówienia składane przez bibliotekarzy i czytelników oraz wytyczne Biblioteki Narodowej (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).

Finanse na zakupy nowości bibliotecznych realizowane są z dotacji celowej (środków własnych) oraz zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet I.

Dotychczas biblioteka pozyskała dane kwoty z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

rok 2020 – 8 250 zł
rok 2019 – 13 920 zł
rok 2018 – 13 000 zł
rok 2017 – 12 000 zł
rok 2016 – 11 500 zł
rok 2015 – 11 000 zł

Zakupów książek dokonuje się w hurtowniach, księgarniach, wydawnictwach, a także droga internetową. Wszystkie zakupione książki wprowadzane są do bazy komputerowej w programie bibliotecznym Mak Plus. Dotychczas wprowadzonych zostało  przeszło 30 000 woluminów w MBP w Mszczonowie oraz 7 000 woluminów w filii w Osuchowie.

 

 

 

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

W ramach dofinansowania nasza biblioteka otrzymała 8570 zł na zakup nowości wydawniczych. Zakupione z dofinansowania pozycje rozpoznacie Państwo po specjalnym oznaczeniu logo programu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl