Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Konkurs! Przerwa na czytanie

Data publikacji: 21/03/2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zaprasza do udziału w konkursie! Pokaż nam, jak wygląda Twoja kwarantanna z książką – forma dowolna! – może być to np. zdjęcie, filmik, wiersz, piosenka… cokolwiek. Odpowiedzi należy wysyłać na nasz adres mailowy: wypozyczalnia@biblioteka.mszczonow.pl .
Najlepsze odpowiedzi zostaną opublikowane na naszym profilu na facebooku.

REGULAMIN KONKURSU „PRZERWA NA CZYTANIE”

ORGANIZATOR:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

TEMAT:

„Przerwa na czytanie”

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych użytkowników naszej biblioteki. Nagrody będą przyznawane w 4 kategoriach: dzieci (1 – 6 lat), starsze dzieci (7 -10 lat), młodzież (11 – 17 lat) oraz dorośli (18-99+ lat)

Cele konkursu:

  • Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zainteresowania literaturą

  • Zachęcenie do „interpretacji” otaczającej nas rzeczywistości

  • Prezentacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu

  • Zachęcenie do pozostania w domu w czasie kwarantanny

  • Promocja literatury i kultury w czasie kwarantanny

Forma:

Interpretacja tematu jest dowolna: zdjęcie, filmik, recenzja książki, opowiadanie, fragment dziennika, podcast, praca plastyczna, piosenka, wiersz, grafika, rękodzieło – wszystko co przyjdzie wam do głowy.

Termin nadsyłania prac:

Od 21.03.2020 do końca kwarantanny i o tydzień dłużej 😉

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Do 7 dni od zakończenia konkursu.

Warunki i przebieg konkursu:

Autor może nadesłać w 1 mailu wiele różnych interpretacji tematu.

Pracę oraz dane kontaktowe należy przesłać na adres e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.mszczonow.pl bądź za pośrednictwem skrzynki portalu Facebook w terminie określonym w regulaminie.

Wybrane prace zostaną udostępnione na fanpage’u biblioteki po zakończeniu konkursu.

Nagrody:

Nagroda główna: Torba z książkami dostosowanymi do wieku – po jednej dla każdej kategorii.

Wyróżnienie: kubek biblioteczny – po jednym dla każdej kategorii.

Jury:

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Uwagi końcowe:

Konkurs jest bezpłatny.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają przeniesieniu na inną osobę oraz spieniężeniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji w celach propagowania idei konkursu.

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl