Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Zapraszamy do udziału w DKK

Data publikacji: 14/01/2020

Zapraszamy na kolejne spotkanie klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.