Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Konkurs na najpiękniejszą jesienną dynię!

Data publikacji: 18/10/2021

Zapraszamy do udziału w konkursie na Jesienną Dynię! Co należy zrobić? Udekorować po swojemu ten piękny jesienny owoc i przynieść do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w dniach 25-27 października w godzinach pracy biblioteki. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

A więc dynie w dłoń i do dzieła!

Regulamin konkursu „Jesienna dynia”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, zwana dalej MBP.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 4-10 lat, młodzież w wieku 11-17 lat oraz dorośli. Prace oceniane będą w powyższych kategoriach wiekowych.
 2. W każdej kategorii wiekowej jury przyznaje jedną nagrodę główną. Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień.
 3. Jury składa się z wybranych pracowników MBP.
 4. Celem  konkursu jest:
  – aktywizacja różnych grup wiekowych w okresie jesiennym,
  – pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej,
  – prezentowanie swoich osiągnięć twórczych na forum miasta i gminy.
 5. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  – oryginalność,
  – brak elementów gotowych,
  – estetykę wykonania,
  – wykorzystanie własnej inwencji twórczej ,
  – samodzielność wykonania.
 6. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 7. Prace należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie (ul. Szkolna 3) do dnia 27.10.2021r. do godziny 18:00.
 8. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
  -nazwisko i imię uczestnika,
  -wiek,
  -dane kontaktowe: numer telefonu lub adres mailowy – w przypadku kategorii wiekowej dzieci – do rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo 29.10.2021 r. Dodatkowo wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www organizatora oraz fanpage’u na Facebooku. Nagrody można odbierać 29.10.2021 oraz 30.10.2021r. w godzinach pracy biblioteki.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i wykorzystywania zdjęć nagrodzonych prac.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl