Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Inspirowani Tyrmandem – konkurs literacki

Data publikacji: 06/02/2020

Razem z Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego zachęcamy do udziału w konkursie literackim. Więcej informacji o konkursie oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie:

www.koszykowa.pl/dla-czytelnikow/home/archiwum/18-komunikaty/5032-i-ogolnopolski-konkurs-malych-form-prozatorskich-inspirowani-tyrmandem

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.