Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Informacja

Data publikacji: 03/11/2020

Szanowni Małoletni Czytelnicy!

W godzinach 8:00-16:00 zapraszamy do odwiedzin biblioteki dzieci i młodzież do 16 r.ż. wyłącznie w towarzystwie rodziców/opiekunów.

Zgodnie z § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Interpretując ten ustęp nie dotyczy on samodzielnego korzystania przez dziecko z biblioteki szkolnej jeżeli szkoła działa stacjonarnie. Do biblioteki publicznej dziecko musi przybyć pod opieką wskazanych osób we wskazanych godzinach.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl