Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Moja świąteczna okładka książki – konkurs

Data publikacji: 01/12/2020

Zapraszamy do udziału w konkursie “Moja świąteczna okładka książki”. Poniżej umieszczamy regulamin konkursu. 

Regulamin konkursu „Moja świąteczna okładka książki”

 Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie.

Cele Konkursu:

1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
2. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników do twórczego myślenia.

Przedmiot Konkursu:
Okładka książki związana ze Świętami Bożego Narodzenia.

Technika wykonania:

Przedmiot konkursu – okładka książki – ma być wykonany własnoręcznie w formie płaskiej lub przestrzennej, nawiązując do tradycji bożonarodzeniowych. Technika dowolna.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy MBP w Mszczonowie w kategoriach:
a) dzieci (1-10 lat);
b) młodzież (11-17 lat);
c) dorośli (18+)

Każdy wykonawca może złożyć  jedną pracę wykonaną indywidualnie.

Prace powinny być dostarczone do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie – na adres mailowy wypozyczalnia@biblioteka.mszczonow.pl do dnia 24.12.2020 r. do godz. 14:00 wraz z opisem: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Rozstrzygnięcie i nagrody:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.12.2020 r. za pośrednictwem portalu Facebook oraz strony internetowej MBP w Mszczonowie.
2. Oceny prac dokona powołane przez organizatora JURY, które przyzna nagrody rzeczowe.
3.Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4.Organizator poinformuje zwycięzców telefonicznie o dokładnym terminie odbioru nagród.
5.Organizator nie przewiduje zwrotu prac.

Nagrody nie podlegają wymianie oraz spieniężeniu.

Inne:
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl